Yhdysvaltain dollari

USA:n dollarin kurssi

[insert_php]
require(”XPath.class.php”);
$xp = new XPath();
$xp->importFromFile(”http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml”);

$EUR_USD_RATE = $xp->getAttributes(”//Cube[@currency=’USD’]”,”rate”);
$USDdivision = 1/$EUR_USD_RATE;
echo’1€ (EURO) = ’;
echo($EUR_USD_RATE);
echo’ Yhdysvaltain dollaria (USD)
’;
echo’1$ (dollari/USD) = ’;
echo round($USDdivision, 4);
echo’ € (EURO)
’;
[/insert_php]
-Kurssi päivitetään jokainen pankkipäivä. Lähde: EKP.

Muunna eurot dollareiksi / dollarit euroiksi


Historia

Yhdysvaltain kongressi antoi luonteeltaan symbolisen päätöslauselman dollarista Yhdysvaltain rahayksikkönä 6. elokuuta 1786, mutta vasta Alexander Hamiltonin aloitteesta kongressi sääti virallisen asetuksen dollarista laillisena maksuvälineenä (Coinage Act) 2. huhtikuuta 1792.[3]

Ensimmäiset dollarit olivat samanpainoisia ja samaa koostumusta kuin Espanjan kahdeksan realin kolikko, eli Espanjan dollari tai peso, ja ne kiersivät rinnan. Ne painoivat 550,209 graania ja sisälsivät 93,055 % hopeaa eli 25,560 grammaa. Vuoden 1792 lailla määrättiin Yhdysvaltain dollariin 371,25 graania hopeaa ja 24,75 graania kultaa (15:1). Vuonna 1834 kullan määrää vähennettiin 23,2 graaniin (1,5 grammaa) ja hiukan myöhemmin hopean ja kullan suhteeksi määrättiin 16:1 (23,22 graania kultaa).

5 dollarin seteli vuodelta 1853Sisällissodan aikaan laskettiin liikkeelle ensimmäiset dollarimääräiset paperirahat, joita ei voinut vaihtaa kullaksi. Kulta- ja hopeakolikoita laskettiin edelleen liikkeelle ja 1878 metallikanta palautettiin. Vuonna 1900 bimetallismista (hopea ja kulta) luovuttiin ja dollari sidottiin kultakantaan. Dollariin tuli 23,22 graania kultaa, mikä vastasi yhtä troy-unssia 20 $ hintaan. Puolen dollarin hopeakolikoita laskettiin liikkeelle aina vuoteen 1969.

New deal -talousohjelmassa 1933 kultakolikot ja muukin kulta vedettiin liikkeeltä ja lunastettiin liittovaltion haltuun 20,67 dollarin hinnalla unssilta. Dollarin hintaa alennettiin 13,71 graaniksi, eli yksi troy-unssi 35 dollarin hintaan. Toisen maailmansodan jälkeisessä Bretton Woodsin järjestelmässä kaikki muut valuutat olivat sidoksissa kiinteällä vaihtosuhteella dollariin ja siten epäsuorasti kullan hintaan. Vuoteen 1963 asti dollarin setelissä oli keskuspankin lupaus vaihtaa dollarit kultaan pyynnöstä.

Kultakanta oli voimassa Yhdysvalloissa vuoteen 1971. Vuosien 1971 ja 1975 välillä käytettiin erinäisiä vaihtosuhteita, kunnes dollari päästettiin 1975 kellumaan vapaasti. Samalla myös Bretton Woods -järjestelmä romuttui.

Vuoden 2009 lopulla alkoi herätä keskustelua muun muassa YK:ssa ja Persianlahden öljynviejämaiden keskuudessa dollarin korvaamisesta johtavana kaupantekovaluuttana jollakin muulla. Syynä tähän oli Yhdysvaltain suuri velka ja työttömyys. Uusi valuutta rikkoisi riippuvaisuussuhteen Yhdysvaltain keskuspankkiin Federal Reserve Systemiin.

Lähde Wikipedia