Englannin punta

Päivän kurssi

[insert_php]
require(”XPath.class.php”);
$xp = new XPath();
$xp->importFromFile(”http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml”);

$EUR_GBP_RATE = $xp->getAttributes(”//Cube[@currency=’GBP’]”,”rate”);
$GBPdivision = 1/$EUR_GBP_RATE;
echo’ 1€ (EUR) = ’;
echo($EUR_GBP_RATE);
echo’ Englannin puntaa (GBP)
’;
echo’ 1 punta (GBP) = ’;
echo round($GBPdivision, 4);
echo’ € (EUR)
’;
[/insert_php]
-Kurssi päivitetään jokainen pankkipäivä. Lähde: EKP.

Muunna eurot punniksi / punnat euroiksi
Historia

Punnan nimi (engl. pound) on samaa alkuperää kuin brittiläinen paino­yksikkö pauna. Alun perin, kun hopeaa käytettiin pää­asiallisena raha­metallina, punta lasku­yksikkönä vastasikin arvoltaan yhtä paunaa hopeaa. Aikojen kuluessa punta/pauna raha- ja paino­yksikkönä kuitenkin erkaantuivat toisistaan.

Kulta­kannan aikana vuodesta 1816 lähtien yksi punta vastasi laki­sääteisesti arvoltaan 113 graania eli noin 7,3 grammaa kultaa. Tämä kulta-arvo oli voimassa lähes sata vuotta, mutta vuonna 1914 ensimmäisen maailman­sodan aikana kulta­kannasta luovuttiin. Britanniassa vallitsi sota-aikana ja sen jälkeen voimakas inflaatio.

Vuonna 1925 Britanniassa palattiin kulta­kantaan, ja inflaatiosta huolimatta punnalle vahvistettiin sama kulta-arvo kuin sillä oli ollut ennen sotaa. Oikeus vaihtaa punta­setelit kultaan oli kuitenkin enää vain muiden maiden keskus­pankeilla, ei yksityis­henkilöillä. Uudelleen palautettu kulta­kanta oli voimassa vain vuoteen 1931.

Ennen vuoden 1971 rahauudistusta punta jaettiin 20 šillinkiin, joista jokainen vastasi 12 penniä. Punnassa oli siis 240 penniä. Lisäksi oli guinea, joka vastasi yhtä puntaa ja yhtä šillinkiä, yhteensä siis 21 šillinkiä. Yhden guinean rahoja tosin oli lakattu lyömästä jo 1800-luvun alkupuolella, mutta laskuyksikkönä guineaa käytettiin useissa yhteyksissä kauan sen jälkeenkin. Vanhaa systeemiä kutsutaan joskus £sd-systeemiksi. Tämä johtuu siitä, että punnan merkki on £ (roomalaisesta librasta), šillingin s (roomalaisesta soliduksesta) ja pennyn d (roomalaisesta denaarista).

Lähde Wikipedia